ALTIN 2.534,11
DOLAR 32,8455
EURO 35,7244
BIST 10.991,57
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 31 °C
Az Bulutlu

Aydınlatma Metni

(ÜYELERİMİZ-ZİYARETÇİLERİMİZ)

VERİ SORUMLUSU

Unvan                        : I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI (“İOGO”) 

Adresi                         : Aziz Mahmut Hüdayi Mah. Halk Cad. No: 16 K: 5-6 Üsküdar İST

Telefon                       : +90 530 502 38 34 +90 216 495 46 46

E-mail                         : istogo@hs01.kep.tr  

I. BÖLGE İSTANBUL OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI (“İOGO”) tarafından kişisel verilerinize ve yasal haklarınıza saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Genel Bilgilendirme            :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanun; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

İOGO, oda faaliyetlerini yürüten bir tüzel kişilik olması nedeniyle sunduğu hizmetler ve kanundan kaynaklanan görev ve yetkileri kapsamında: Adınız, Soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, adres bilginiz ve sair kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerine riayet ederek koruyacağını; aksine bir bilgilendirme ya da hukuka uygunluk sebebi olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi       :

Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme “kişisel verilerin işlenmesi” denilmektedir. 

Kişisel Verileriniz İşlenirken Aşağıdaki Kurallara Dikkat Edilmektedir:

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri Sorumlusu                                :

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu İOGO tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İOGO, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kapsamında veri sorumlusu kaydı gerçekleştirilmiştir.  (Bilgi için bkz. https://verbis.kvkk.gov.tr/)

Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz   :

İLETİŞİM FORMU DOLDURULMASI

ODA ÜYELİĞİNE KAYIT, ŞİKAYET ve DİSİPLİN İŞLEMLERİ

WEB SİTESİ ÜYE PANELİ/İOGO TELEFON UYGULAMASI

SMS/EPOSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME MESAJI

Kişisel verileriniz esas olarak Odamızın mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkilerinin kullanılabilmesi amacıyla işlenmektedir.  

Tabi olduğumuz başlıca mevzuat : 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu (5193 sayılı Kanuna dayanak yapılmıştır)

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla İOGO tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz açık rızanız olduğu takdirde şu amaçlarla işlenebilecektir;

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel verileriniz yasa uyarınca veri işleme ilkeleri ve şartları kapsamında aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir:

 1. Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Oda çalışanlarımız, Sigorta Şirketleri, Sağlık Kuruluşları vb).
 2. Oda Yöneticileri ve Meslek Birliği 
 3. İş Ortakları
 4. Tedarikçiler (Kargo şirketleri vb)
 5. Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları (SGK, Vergi Daireleri, Devlet Hastaneleri vb)

Yurt Dışına Veri Aktarımı

Kişisel verinin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (6698 sayılı Kanun) 9 uncu maddesine göre aşağıdaki durumlardan birinin varlığı gerekir:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması,
 • Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

6698 sayılı Kanun, kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılması bakımından aynı şartları aramakla birlikte kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasında ek tedbirlerin alınmasını öngörmüştür. Buna göre, kişisel verilerin yurtdışına aktarılması için 6698 sayılı Kanunda belirlenmiş şartlar maddeler halinde aşağıda detaylandırılmıştır:

1- İlgili kişinin açık rızasının bulunması

İlgili kişinin açık rızası var ise kişisel verinin yurt dışına aktarılması mümkündür. Bu sebeple tarafınızdan açık rıza talep edilecektir. 

2- Yeterli korumanın bulunması

Kişisel veri, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından henüz belirlenmemiştir.  Belirlendiği takdirde buna ilişkin güncellemeler veri sorumlusu tarafından ivedilikle yerine getirilecektir. 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Odamız ve Odamız ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Odamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Odamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Odamızın çalışma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Odamızın insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Odamıza iletmeniz durumunda Odamız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Odamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Odamıza iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıdaki linkte yer alan adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını metnin en üstünde yer alan postsa adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu yine metnin üstünde yer alan kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvuru Formu

Çerez Politikası                    :

Çerez, bir web sitesinin, o sitede dolaşımınıza ilişkin verileri; PC, telefon ya da başka bir cihazınızda depoladığı küçük bir metin dosyasıdır.

Zorunlu Çerez, Web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu olan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz.

Çerez Politikası’nın Amacı; bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmaktır. Çerez aynı zamanda belirttiğiniz tercihlerinizi (dil, ülke, vb.) https://www.iogo.org.tr/ web sitemizi ziyaretiniz sırasında ve gelecekteki ziyaretlerinizde hatırlamak için kullanılır.

Kişisel Veri KategorisiKişisel Veri İşleme Amacı
Zorunlu ÇerezSistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi ve web sitesinin çalışabilmesi
Diğer Çerezler  Sitemizde kullanılmamaktadır. 

İşbu Politika uyarınca, bu web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan “Çerezler” ile tarayıcının “Yerel Depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “Yerel Depolama” için uygulanır. Kullandığımız Çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz ya da yasada belirtilen özel nitelikli kişisel verilerinizi depolamıyoruz.

Web sitesinde Çerez kullanımından kaçınma hakkı

Yukarıda açıklanan sınırlamaları da dikkate alarak bu web sitesinde Çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda Çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş Çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Çerez kullanımını devre dışı bırakma

Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip bu web sitesinde kullanılan Çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da Çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer alır. Tarayıcınızda Çerezleri ayarlamak hakkında daha fazla bilgi için tarayıcının “Yardım” menüsüne bakın.

Aydınlatma metnini okudum, anladım.